DIAGNÒSTIC INTEL·LIGENT D'AVERIES

DIAGNÒSTIC INTEL·LIGENT D’AVERIES

Tallers Plaja disposem dels dispositius més avançats en diagnosi multimarca. La tecnologia avança i posem a la seva disposició les eines per a localitzar l’avaria del seu vehicle el més aviat possible, d’aquesta manera estalvia costos en hores perdudes buscant problemes que no se solucionen.